Αρχική Σελίδα » Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

         
Ευσταθία Γιαννιά  

Ευσταθία Γιαννιά
Μ.Α. Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Ερρίκος Διαμαντόπουλος  

Ερρίκος Διαμαντόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτωρ του London School of Economic and Political Science

  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Κωνσταντίνος Δουλκερίδης  

Κωνσταντίνος Δουλκερίδης
Μ.Α. Πολιτικός Επιστήμονα - Διεθνολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Νικόλαος Ερμής  
Νικόλαος Ερμής
Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διευθυντής Offline Post
  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Βασίλης Θώδας  
Βασίλης Θώδας
Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Λάμπρος Μούτσο  
Λάμπρος Μούτσο
Πολιτικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Αντώνης Πολυδώρου  
Αντώνης Πολυδώρου
Μ.Α. Ιστορικός, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Αλέξανδρος Ραγκαβάς  
Αλέξανδρος Ραγκαβάς
Μ.Α, Πολιτικός Επιστήμονας - Σύμβουλος Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο GRONINGEN
  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Αγγελική Ρουμπιέ  
Αγγελική Ρουμπιέ
Μ.Α. Φιλόλογος - Πολιτικός Επιστήμονας, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf
         
Φάνης Τζεβελέκος  
Φάνης Τζεβελέκος
Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Διαβάστε το βιογραφικό σε pdf