Αρχική Σελίδα » Έρευνα

        

Έρευνα

Η ερευνητική παραγωγή του ΚΕΔΙΣ βασίζεται σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στοχευμένες ατομικές ή συλλογικές έρευνες, αρχειακές και βιβλιογραφικές μελέτες. Για την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας, το ΚΕΔΙΣ διοργανώνει ειδικές ημερίδες, σεμινάρια διά βίου μάθησης, βιβλιοπαρουσιάσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις. 

To KΕΔΙΣ συμμετέχει ως Κέντρο ή μέσω συνεργατών του στα ακόλουθα ερευνητικά έργα:

   

Βιογραφία του Γεώργιου Μαντζαβίνου, πρ. Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ίδρυμα Πολιτισμού, Έρευνας και τεκμηρίωσης, Τράπεζα της Ελλάδος
Επιστημονική Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, Διευθύντρια ΚΕΔΙΣ

 
   
Compendium Eλληνογερμανικών διασταυρώσεων, 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και Εργαστήριο Ελληνογερμανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή: Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, Διευθύντρια ΚΕΔΙΣ
 
   
Ελληνικά Κοινωνικά Κινήματα (Greek Social Movements) 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: ΚΕΔΙΣ, Πανεπιστήμιο Sheffield, Exeter, Institute of Global Affairs / American College of Greece, SEESOX / University of Oxford
 
   
Contemporary Greece and Turkey, LSE Hellenic Observatory/European Institute, 9th Hellenic Observatory PhD Symposium 2019:
Ερευνητές / Εισηγητές: Αναστάσης Φιλντίσης και Χαράλαμπος Παναγιωτίδης, Επιστημονικοί συνεργάτες ΚΕΔΙΣ