Αρχική Σελίδα » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Το ΚΕΔΙΣ οργανώνει την εκπαιδευτική του δράση του με σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας, προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ιστορικά ντοκυμαντέρ και αφιερώματα.
Για την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας, το ΚΕΔΙΣ διοργανώνει ειδικές ημερίδες, σεμινάρια διά βίου μάθησης, βιβλιοπαρουσιάσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις.